maanantaina, tammikuuta 9

Kirjaviisautta

Vuosiloman päättymisen kunniaksi päätin inventoida hyllyyn vuosien saatossa kertyneet kirjat, joilla saattaisi olla jotain tekemistä tutkimuksen aihepiirin kanssa. Näiden ja 500 sekalaisen artikkelin joukosta pitäisi irrota puolet väitöskirjaan sisältyvästä viisaudesta (mitä epäilen).

Bressler, S. & Grantham, C. (2000) Communities of commerce.

Castelfranchi, C. & Tan, Y. (2001) Trust and deception in virtual societies.

Castells, M. (2001) The Internet galaxy. Reflections on the internet, business and society.

Hagel, J. & Armstrong, A. (1997) Net gain. Expanding markets through virtual communities.

Ilmonen, K. (toim.) (2001) Sosiaalinen pääoma ja luottamus.

Kiesler, S. (1997) Culture of the Internet.

Kim, A. J. (2000) Community building on the Web.

Preece, J. (2000) Online communities. Designing usability, supporting sociability.

Rheingold, H. (2000) The virtual community.

Rheingold, H. (2003) Mobiilijoukot.

Shields, R. (2003) The virtual.

Smith, M. & Kollock, P. (ed.) (1999) Communities in cyberspace.

Uusitalo, L. (toim.) (2002) Kuluttaja virtuaalimarkkinoilla.

Wallace, P. (1999) The psychology of the Internet.

Wellman, B. & Haythornthwaite, C. (2002) The Internet in everyday life.

Woolgar, S. (ed.) (2002) Virtual society? Technology, cyberpole, reality.


Tutkimusmenetelmät:

Alasuutari, P. (2001) Laadullinen tutkimus.

Black, T. (1999) Doing quantitative research in social sciences.

Cherny, L. (1999) Conversation and community. Chat in a virtual world.

Glaser, B. & Strauss, A. (1995) The discovery of grounded theory.

Hine, C. (2000) Virtual etnography.

Hine, C. (ed.) (2005) Virtual methods. Issues in social research on the Internet.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2003) Tutki ja kirjoita.

Jones, S. (ed.) (1999) Doing Internet research: critical issues and methods for examining the Net.

Krueger, R. & Casey, M. A. (2000) Focus groups.

Mann, C. & Stewart, F. (2000) Internet communication and qualitative research. A handbook for researching online.

Markham, A. (1998) Life online. Researching real experience in virtual space.

Morgan, D. & Scannell, A. (1998) Planning focus groups.

Pietilä, V. (1973) Sisällön erittely.

Puchta, C. & Potter, J. (2004) Focus group practice.

Ritchie, J. & Lewis, J. (2003) Qualitative research practice. A guide for social science students and researchers.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2003) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu