torstaina, toukokuuta 11

Verkostorakenne

Olen useampaan otteeseen tuskaillut virtuaalisosiaalisuuden käsiteavaruutta, joka kaikessa päällekkäisyydessään ja monimutkaisuudessaan ajautuu käsityskyvyn tuolle puolen. Yksi on näkevinään heimoja, toinen yhteisöjä, ja kolmas kieltäytyy näkemästä yhteisöjä missään muualla kuin perinteisessä organisaatiossa tai omassa naapurustossaan.

Tuoreimpia meriselityksiä edustaa Wasko & Faraj (2005) -artikkeli asiantuntijaverkostojen tiedosta ja sosiaalisesta pääomasta. Kirjoittajat kunnioittavat Wengeriään ja toteavat, että hajautunut ja täydestä tuntemattomuudesta alkunsa saanut online-ryhmittymä on nimenomaan verkosto, ei yhteisö.

Tästä on seurauksena yksi pieni käytännön ongelma: tutkijoiden täytyy muiden toimiensa ohessa opetella verkostoanalyysi, jotta heillä olisi edes jonkinlaiset perusvalmiudet hahmottaa tutkimansa nettisosiaalisuuden rakenteita. Kuten Wasko & Faraj ovat jo todenneet, relationaalinen pääoma ja luottamus eivät kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta poiketen korostu verkossa, vaan lähtökohtana ovat rakenteelliset kytkökset eri yksilöiden välillä.

En pysty tällä hetkellä ajattelemaan yhtään tämän selkeämmin johtuen vallitsevista olosuhteista. Jos suomalaiset välttämättä haluavat elellä nykyisen kaltaisessa säätilassa, painukoot saman tien Saharaan.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu