maanantaina, heinäkuuta 9

Casetutkimus a la "se nyt vain oli siinä"

Koska kaikki ovat jo lukeneet Staket, Yinit ja Eisenhardtit, kävin vaihtelun vuoksi läpi Darke et al. (1998) artikkelin casetutkimuksen ongelmakohdista. Kirjoittajien tausta on informaatiojärjestelmäpuolella. Erityisesti rivien välistä paistavat tietoteknologian vaikutukset organisaatioissa sekä teknologian ja organisaatiokontekstin välinen vuorovaikutus.

Löydös oli mielenkiintoinen ja vahingossa ajankohtainen, koska wikien käyttöönottoa käsittelevä artikkelimme on rakennettu sosioteknisen näkökulman ympärille. Tietojohtamisessa tällä viitataan teknologian ja ympäröivän organisaation välisiin monimutkaisiin kytköksiin. Osaansa näyttelevät niin yhteisöt, kulttuuri kuin kyvykkäät yksilötkin.

Konkreettisesti hyödyllistä artikkelissa oli tämän kytkeminen tutkimuksen strategiaan. Caselähestymistapa todettiin erityisen soveltuvaksi IT-lähtöisten innovaatioiden vaikutusten tutkimiseen luonnollisessa ympäristössään. Yritysten näkökulmasta näitä teknologian tukemia innovaatioita ovat esimerkiksi ulkoiset ja sisäiset online -yhteisöt ja näitä tukevat viestintäkanavat - päällimmäisenä tällä hetkellä blogit ja wikit, joista (viestinnän alaa ehkä lukuunottamatta) on akateemista tutkimusta yhtä runsaasti kuin lunta heinäkuussa.

Käytännössä aiemman tutkimuksen puuttuminen ei vielä oikeuta tutkimuksen tekemistä, eikä varsinkaan epäsystemaattista otantaa, jonka kanssa monet opinnäytteen tekijät painivat. Se aineisto siis otetaan mikä saadaan, vaikka tämä ei viralliseksi perusteluksi tutkimuksen johdantoon kelpaakaan. On löydettävä jokin yhteinen nimittäjä - esimerkiksi alallaan innovatiiviset organisaatiot ja niiden avainhenkilöt, championit eli herkkusienet. Lievät asymmetriat tapausten välillä taas voidaan kiertää nostamalla niitä yhdistävä keskustelu niin korkealle tasolle, että päästään raamatullisille valkeuden ja pimeyden rajamaille ja paratiisinaikaisiin sukulaisuussuhteisiin.

Varsinaisesti ryhdyin lukemaan case study -pinkkaa läpi laatiakseni opintosuorituksen arvoisen esseen siitä, miten tutkimus pitäisi raportoida. Näillä eväillä kysymykseen vastaaminen ei hyvältä näytä. Darke et al. esimerkiksi toteavat: "Noudata oman tieteenalasi casetutkimuksen rakennetta" ja "Kirjoita kiinnostavasti". Mikäpä tässä on opetellessa.

Ei tietenkään ole erityisen mieltäylentävää ryhtyä harjoittamaan casetutkimuksen perusteita siinä vaiheessa kun kahdesta eri case-firmasta kerätty aineistonpalanen on purettu viideksi eri julkaisuksi. Maito läikkyi jo. Tai sitten parempi myöhään kuin joskus sen jälkeen.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu