perjantaina, joulukuuta 12

Viikko väitökseen

Koska olen tänään julkisesti väitöstiedottanut, on syytä liimata teksti tännekin. Copypasteaminen on nykyään ainoa tapa saada laiska ja väsynyt tutkija tuottamaan sisältöä henkilökohtaiseen blogiin. Ehkäpä yksilön motivaatio ei ole yksinään riittävää, kun samaan aikaan organisaatio ei kannusta ja palkitse jäseniään avoimesti jaetusta sisällöstä?

Tilaisuus on perjantaina 19.12. klo 12 yliopiston pommisuojassa. Sosiaalisen median edustajille ilmainen bussikuljetus Sammonlahdesta Skinnarilaan.

Väitöskirja: ”Knowledge sharing in virtual communities”

Väitöskirjassa tutkittiin Internetin tuella muodostuvia virtuaalisia yhteisöjä ja linkitettiin virtuaaliyhteisöt tietojohtamisen tutkimuskenttään. Akateemisen tutkimuksen piirissä aihe on suhteellisen tuore, ja etenkin nk. sosiaalisen webin hyödyntäminen organisaatioissa on hyvin ajankohtainen ja merkittävä ilmiö. Työn pääkysymyksenä on, mikä mahdollistaa tiedon jakamisen virtuaaliyhteisöissä.

Aiemmin tiedon jakamista virtuaaliyhteisöissä on tarkasteltu pääasiassa siitä näkökulmasta, mikä motivoi yksittäisiä ihmisiä osallistumaan, kirjoittamaan keskustelufoorumeille ja antamaan oman tiedollisen panoksensa yhteisön käyttöön. Tutkimuksessa väitetään, ettei tämä ole virtuaaliyhteisöjen toiminnan ymmärtämiseksi riittävää. Motivoituneiden yksilöiden lisäksi yhteisö tarvitsee jaettua tietoa, joka luo niiden olemassaololle perustan ja rakenteen. Tällaista tietoa on esimerkiksi kullekin yhteisölle ominainen kieli.

Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esille aiemman tutkimuksen voimakas teknologialähtöisyys: keskustelevien teknologioiden eli wikien, blogien ja keskustelufoorumien olemassaolon nähdään ratkaisevan tiedon jakamiseen liittyviä ongelmia organisaatioissa. Pelkkä teknologian helppo saatavuus ei kuitenkaan muodosta virtuaaliyhteisöä ja ilman yhteisöä on vaikeaa luoda otollisia olosuhteita tiedon jakamiseen. Ratkaisevaa on, kuinka ihmiset haluavat hyödyntää sosiaalisen webin mahdollisuuksia ja millä tavoin he ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Tutkimuksen keskeinen löydös onkin sosiaalisten tekijöiden ja organisaatiokulttuurin vaikutus tarkasteltaessa sitä, kuinka sosiaalisen webin teknologiat voivat tukea tiedon jakamista sekä organisaation sisällä että yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Virtuaaliyhteisöjä ei luoda johdon mahtikäskyllä. Niitä syntyy sinne, missä ihmisillä on tarve löytää muita samoista asioista kiinnostuneita, ja missä heidän on mahdollista keskustella avoimesti keskenään. Jaettu tieto syntyy vuorovaikutuksessa ja vaatii aikaa rakentuakseen. Yhteisöjä ylläpitävien yritysten näkökulmasta tärkeää on ruokkia jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja tukea yhteisten normien ja käytäntöjen muodostumista.

Tutkimus on artikkeliväitöskirja, joka koostuu seitsemästä tieteellisestä julkaisusta ja yhteenveto-osasta. Kolme artikkelia on luonteeltaan kirjallisuuskatsaustyyppisiä ja loput neljä artikkelia perustuvat kolmeen tapaustutkimukseen virtuaaliyhteisöistä. Työn aineisto on kerätty laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen kahdesta yrityksestä. Tutkituista virtuaaliyhteisöistä yksi edustaa organisaation sisäistä yhteisöä ja kaksi kaikille avointa muuta yhteisöä.

Tutkimuksen akateemisena tuloksena on sosiotekninen viitekehys, jossa tiedon jakamisen edellytyksiä kuvataan liittyen yksilöihin, teknologiaan ja sosiaalisiin tekijöihin.

4 kommenttia:

12:43 , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Onneksi olkoon! Nyt elät vielä jännittäviä aikoja kun kaikenlaista pitää järjestää, mutta viikon kuluttua jo helpottaa! :-)

 
14:31 , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Mahtava Uutinen Milla, onneksi olkoon! Mulla on valitettavasti samaan aikaan Hesassa reaaliyhteisö Tehtaan Vahtimestarien tapaaminen, joten väitös jää minulta väliin. Toivottavasti vastaat siellä minua vuosikausia vaivanneeseen kysymykseen: kannattaako tietoa pantata vai jakaa?
Kalle

 
14:53 , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Rutkasti onnea! Aiheesi on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Onko väitöskirjaasi mahdollista lukea verkon kautta? Vilkaisisin sitä mielelläni, koska suoritan väitöskirjaani samasta aihepiiristä. Tavoitat minut parhaiten osoitteesta:
juhatk miuku gmail com

 
23:00 , Blogger Miia kirjoitti...

Toki löytyy googlaten, tosin vain johdanto-osa ilman yksittäisiä tutkimusartikkeleita.

https://oa.doria.fi/handle/10024/42882

 

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu